Na naszych warsztatach nie ma flipcharta, krzeseł z pulpitem czy prezentacji w Power Poincie. W zamian za to mile widziany jest swobodny ubiór, swobodny język oraz swobodny sposób bycia. Generalnie, „swoboda”, to słowo klucz, ponieważ wokół nas już jest wystarczająco dużo ograniczeń, oczekiwań oraz wymagań.

LICZBA UCZESTNIKÓW
Pracujemy w grupach nie większych niż 10 osób (w małych grupach łatwiej o swobodę).

WARSZTATY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Pracujemy z dziećmi od 10. roku życia. Przed rozpoczęciem warsztatów spotykamy się indywidualnie z rodzicami. Spotkanie trwa 50 minut, a jego celem jest:

Określenie obszarów wymagających szczególnego zainteresowania
Różnimy się między sobą stopniem rozwoju różnych kompetencji. Ten stopień rozwoju dotyczy również umiejętności społecznych (np. zdolności do inicjowania oraz rozwijania relacji; zdolności do znajdowania wyjaśnień zachowań własnych oraz innych ludzi; zdolności do zachowań asertywnych itd.). Z dziećmi jest tak samo. Określenie obszarów wymagających szczególnego zainteresowania, pozwala nam na indywidualne podejście do każdego dziecka.

Określenie grupy wiekowej
Nie przedstawiamy sztywnego podziału, ale pracujemy w różnych grupach wiekowych. W każdej grupie przedstawiamy materiał trochę w inny sposób. Chcemy również, aby możliwie najmniejsza rozpiętość wiekowa umożliwiała swobodne integrowanie dzieci. Spotkanie ma na celu określenie zespołu, w którym dziecko będzie pracowało.

MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ
Zajęcia prowadzimy w dwóch miastach, we Wrocławiu oraz w Tychach.